Práve čítate

Deväťročná školská dochádzka je pomerne nová vec

2996  
Zdieľať: 

Deväťročná školská dochádzka je pomerne nová vec

Že vďaka Márii Terézii chodíme do školy, vieme z hodín dejepisu, a ako to v škole vyzeralo po vojne, si dokážeme predstaviť vďaka filmu Obecná škola. Bolo to však skutočne tak, ako to opisujú filmy a učebnice dejepisu?

1. 9. 2016 3 min. čítania Kristina Zábrodská
Deväťročná školská dochádzka je pomerne nová vec

Je pomerne známy fakt, že povinnú školskú dochádzku zaviedla Mária Terézia. Nie je však úplne správny. Mária Terézia celoplošnú školskú dochádzku len odporúčala, vedela, že na ňu nie sú priestory ani potrebné množstvo učiteľov. Deti tak do školy chodili podľa úsudku rodičov, tretina z nich ju dokonca nenavštevovala vôbec. Všeobecnú povinnú školskú dochádzku na území Rakúsko-Uhorska ustanovil zákon až v roku 1869 a od tej doby hrozilo rodičom väzenie, keď deti do školy neposielali. Deti sa vtedy učili čítať, písať, počítať, náboženstvo a rovnako ako dnešné deti si nosili do školy desiate a občas sa nevyhli ani telesným trestom.

(GERMANY OUT) Austria-Hungary / Imperial and Royal Austrian Empire (Cisleithania) - Oesterreich unter der Enns (Austria beneath the Enns) (Lower Austria) - Wien (Vienna) School at the Hohe Warte in Vienna-Doebling. School-garden lessons. Scholars water the beds. - Published by: 'Praktische Berlinerin' 46/1913Vintage property of ullstein bild (Photo by ullstein bild/ullstein bild via Getty Images)
V čase Rakúsko-Uhorska boli súčasťou vyučovania aj výlety do okolia. (Zdroj: ullstein bild/ullstein bild via Getty Images)

Od vzniku Československa sa vláda snažila, aby sa deti v dejepise učili viac o Slovanoch a menej o Habsburgoch.

9th January 1939: Czech refugees from the Sudetenland having an english lesson in the Welsh town of Barry. (Photo by Maeers/Fox Photos/Getty Images)
Sudentské deti na hodine jazykov. (Zdroj: Maeers/Fox Photos/Getty Images)

Deväťročná školská dochádzka je pomerne novinka

Až komunisti po prevrate v roku 1948 zaviedli deväťročnú dochádzku pre deti vo veku od 6 do 15 rokov a medzi povinnými predmetmi sa objavila politická výchova. Na päť rokov sa dokonca zrušilo písanie, čo zvýšilo negramotnosť obyvateľstva. Od 60. rokov predmety pribúdali: telocvik, hudobná a výtvarná výchova, pracovné vyučovanie a ruština.

circa 1970: A young girl at the Basic school in Prague, Czechoslovakia, has a question. (Photo by Keystone/Getty Images)
V 70. rokoch sa deviate triedy zrušili, ale povinná školská dochádzka sa predĺžila na desať rokov, preto každý žiak musel po základnej škole pokračovať v štúdiách na gymnáziu, strednom odbornom učilišti alebo na strednej odbornej škole. (Zdroj: Keystone/Getty Images)

Škola, ako ju poznáme dnes

Dnes je povinná školská dochádzka deväťročná, základnú školu však môžu deti navštevovať maximálne do dovŕšenia 17. narodenín. Domáce vzdelávanie sa opäť vracia (bolo rozšírené medzi meštianskym obyvateľstvom v 18. storočí), aj keď len pre prvý stupeň, a telesné tresty sú striktne zakázané. Ako by sa asi dnes deti tvárili, keby ich všetky predmety učil vojnový invalid, bývalý dôstojník, náhodne vybraný sused alebo mladík, ktorý vie čítať a písať, ako to bolo bežné v začiatkoch povinnej školskej dochádzky?

circa 1935: A little girl at a Czech school obviously enjoys her lesson. (Photo by General Photographic Agency/Getty Images)
V roku 1922 vznikli prvé spoločné triedy dievčat a chlapcov na všetkých stupňoch škôl a zároveň sa zrovnoprávnilo postavenie učiteľa a učiteľky (dovtedy mali učiteľky až o 30 % nižší plat a nesmeli sa vydať) a znížil sa aj počet detí v triede (na 80 a po roku 1948 na 50). V dnešnej dobe z dôvodu malého počtu žiakov sa triedy dokonca zjednocujú, s vtedajšou situáciou sa to teda nedá porovnať. (Zdroj: General Photographic Agency/Getty Images)
A 'crocodile' of schoolchildren in Bohemia, Czechoslovakia, circa 1960. (Photo by Archive Photos/Getty Images)
Československé predškolské deti na prechádzke v roku 1960. (Zdroj: Archive Photos/Getty Images)
Student wearing uniforms line up and perform exercises in their physical education class. Their school is in the background.Subcarpathian Ruthenia, Czechoslovakia. | Location: Subcarpathian Ruthenia, Czechoslovakia. (Photo by Jar. Novotny/Scheufler Collection/Corbis/VCG via Getty Images)
Telocvik sa veľmi nezmenil, zato športové úbory áno. (Zdroj: Jar. Novotny/Scheufler Collection/Corbis/VCG via Getty Images)
Ak sa vám článok páčil, mohlo by vás tiež zaujímať
ďalšie články