Práve čítate

Sedenie môže prebiehať aj na diaľku: Mám svojho terapeuta a nehanbím sa za to!

1825  
Zdieľať: 

Sedenie môže prebiehať aj na diaľku: Mám svojho terapeuta a nehanbím sa za to!

Človek sa niekedy cíti pod psa a potreboval by trošku pomôcť z toho vykorčuľovať. V dnešnej dobe už našťastie vôbec nie je tabu využiť službu psychoterapeuta, ale prvý krok býva pre väčšinu z nás ťažký. Ako sa k tomu odhodlať a aké sú vôbec „moderné možnosti“?

3. 6. 2020 8 min. čítania Irena Pokorná
Sedenie môže prebiehať aj na diaľku: Mám svojho terapeuta a nehanbím sa za to!

„Terapeut mi dnes hovoril, že….“
„Odkedy chodím na terapiu a konečne som sa pohol z miesta…“
„Prepáč, musím končiť, za chvíľu mám sedenie cez Skype….“

Tiež ste už niekedy počuli tieto vety? Prekvapilo vás, že váš kamarát alebo príbuzný chodí na terapie a navyše o tom aj otvorene hovorí? Alebo vám naopak prišlo super, že sa do tejto práce na sebe pustil? Možnože aj vám samotným niekedy v živote napadlo, že by ste pomoc psychoterapeuta uvítali, ale možno váhate, neviete, ako na to a napadá vám rad otázok, neistôt alebo obáv. Poďme sa na tie hlavné teraz spoločne pozrieť, vyvrátiť mýty a nájsť odpovede, aby ste v prípade potreby mohli psychoterapiu bez obáv a hanby využiť.

Ísť na terapiu neznamená byť blázon alebo slaboch

Stretávam sa s obavami ľudí, že keď sa človek obráti na „odborníka na dušu“, je to znakom duševného ochorenia alebo vnútornej slabosti. Opak je ale pravdou. Aj ten najväčší pragmatik a „silák“ sa môže v dnešnom hektickom čase ľahko ocitnúť v náročnej životnej situácii a čeliť neúmernému stresu. Ten sa následne podpisuje na fyzickom zdraví, na sústredení a výkonnosti v práci a vo vzťahoch. Ja hovorím, že obrátiť sa v tejto situácii na odborníka poukazuje naopak na zodpovednosť a kompetenciu človeka svoju situáciu konštruktívne riešiť.

Psychoterapia naopak tiež môže poslúžiť ako prevencia vzniku duševnej poruchy: napr. neošetrená a trvajúca psychická kríza sa môže premeniť na depresiu, úzkosti, či iné symptómy duševnej poruchy apod. V psychoterapii človek môže ťažkosti včas podchytiť a nájsť nielen spôsoby, ako sa z náročnej situácie dostať, ale tiež sa naučiť nové psychické zručnosti, postoje a schopnosti urobiť potrebné zmeny.

terapie na dálku

„Moje problémy sú veľmi malé. Nebudem zaberať miesto ľuďom s naozajstnými ťažkosťami.“

Uvažovať, kedy už je problém dosť veľký na to, aby si človek povedal o pomoc, je úplne zbytočné. Rovnako ako ja, ani žiadny iný psychológ či psychoterapeut takto neuvažuje a žiadnu starosť, trápenie či problém, ktoré človek pociťuje, nie je možné zhadzovať. Už len to, že človeku napadne, že by uvítal pomoc terapeuta, je signálom, že to prosto má urobiť.

Každý tiež má iné prežívanie a určite sa nikdy nedá povedať, že väčšie trápenie je rozchod s partnerom, prežívanie úzkosti v dopravných prostriedkoch alebo pocit nespokojnosti so svojím životom. Každý z nás by mal brať vážne to, čo prežíva a ako to prežíva a dovoliť si takú starostlivosť o seba, akú práve potrebuje.

„Čo si o mne ľudia pomyslia…?“

Zo skúseností viem, že ak je človek sám v pohode a v súlade s tým, že chodí na terapie, a bude sa k tomu stavať tak, že ide o rovnakú službu, ako je každá iná, potom to aj okolie takto prijme. Neoznamujte to ako niečo veľké, zvláštne, ale ako bežnú vec. Rovnako, akoby ste niekomu povedali, že ste boli u lekára alebo na fyzioterapii.

V súčasnosti všetci čelíme veľkému tlaku. Svet je zrýchlený, nároky na ľudí sú prehnané a zo všetkých strán sa na nás hrnie veľa podnetov a informácií. Svojich klientov učím, že je dôležité vedieť, ako sa chrániť, ako sa o seba starať a ako vychádzať v ústrety vlastným potrebám.

„Neviem, s čím všetkým sa môžem na psychoterapeuta obrátiť…“

Na terapiách som sa vo svojej praxi najčastejšie stretávala s ľuďmi, ktorí sa dostali do náročnej životnej situácie, alebo ktorí zažívajú trápenie a starosti, ktoré im neumožňujú spokojne žiť. Túto situáciu potrebovali zmeniť a nájsť z nej východisko. Najčastejšie ich priviedli tieto dôvody:

 • osobné, partnerské, rodinné a pracovné starosti a problémy,
 • krízové životné momenty (rozvod, úmrtie blízkeho človeka, strata alebo zmena zamestnania, kríza zmyslu života, domáce násilie apod.),
 • pocity prázdnoty, samoty, zníženého sebavedomia, vnútornej nepohody, pocity neuspokojivého života apod.,
 • ľahšie úzkostné či depresívne stavy, strachy, neistoty, či podporná psychoterapia pri liečbe duševnej poruchy,
 • osobnostný rozvoj – potreba sebapoznávania, sebaprijatia a realizácia zmeny v akejkoľvek životnej oblasti aj.

S čím vám môže psychoterapia pomôcť?

 • Budete objavovať nové pohľady na seba, svoj život a nachádzať nové riešenia problematických životných situácií.
 • Uvedomíte si problémy v nových súvislostiach a budete hľadať, ako ťažkosti vznikli a riešiť, ako s nimi lepšie naložiť.
 • Budete sa učiť lepšie sa chápať a poznať vlastné myslenie, cítenie a správanie.
 • Pôjdete v ústrety osobnostnému rozvoju a schopnosti žiť život, v ktorom sa budete cítiť spokojný.
 • Vo vzťahu s terapeutom môžete nájsť také pochopenie a prijatie, ktoré vám umožní začať toto cítiť následne sám k sebe.
 • Terapia vás učí otvorenosti, komunikácii, schopnosti vnímať hlbšie seba aj druhých a prejavovať sa tak, aby ste sa medzi druhými uplatnili a zároveň spokojne boli sám sebou.

Psychológ, psychiater alebo kouč?

Možno si nie ste istý, na koho konkrétne by ste sa mali obrátiť. V dnešnej dobe funguje nespočetné množstvo rôznych odborníkov na dušu, ale aj neodborných alternatívnych služieb, a ja preto radím vychádzať z toho, akú konkrétnu pomoc hľadáte. Potrebujete riešiť skôr psychický problém, vzťahové ťažkosti, dopady náročnej životnej situácie alebo by ste sa chceli skôr osobnostne rozvíjať?

Klinický psychológ alebo psychiater pomáha

Ku klinickému psychológovi alebo psychiatrovi prichádzajú ľudia s podobným trápením a očakávaním ako k psychoterapeutovi.

S tým rozdielom, že títo dvaja odborníci poskytujú psychoterapiu v rámci verejného zdravotníctva, ich služby hradí poisťovňa a majú okrem pomoci ľuďom vo vyššie popísaných situáciách v kompetencii hlavne komplexne diagnostikovať a klinicky liečiť duševné ochorenia klienta (depresívne a úzkostné poruchy, psychotické poruchy ako napr. bipolárne poruchy, schizofréniu, poruchy osobnosti apod.). Liečba u klinického psychológa následne prebieha s využitím psychologických prostriedkov a psychoterapie. Psychiater na liečbu ako jediný využíva psychofarmaká (napr. antidepresíva).

Kouč rozvíja

Kouča väčšinou vyhľadávajú ľudia, ktorí chcú zvyšovať svoj osobný potenciál, či už v oblasti profesijnej alebo osobnej. Koučovanie človeku pomôže stanoviť si priority, nájsť nové vnútorné zdroje a pomocou nich realizovať svoje ciele.

V koučovaní nejde o poradenstvo ani psychoterapiu. Koučovanie je priestor, v ktorom človek neprichádza vyriešiť životnú krízu alebo náročnú životnú situáciu, ale prichádza nachádzať nové spôsoby myslenia, správania a komunikácie. Novo nájdená sebadôvera, kreativita, optimizmus a schopnosť myslieť novým spôsobom následne človeku umožnia realizovať stanovené kroky vedúce k cieľu, ktorý chce dosiahnuť.

koučování

Terapia môže prebiehať v on-line prostredí

Na dnešnej modernej dobe ma tešia možnosti aj pre ľudí, ktorí nemajú žiadneho terapeuta v dosahu, alebo žijú v cudzine, či nemôžu dochádzať na terapie osobne z iných dôvodov. Riešením v týchto prípadoch môže byť on-line terapia.

O účinnosti a bezpečnosti on-line terapie boli zverejnené výsledky rôznych štúdií a ich závery sú v zhode v tom, že on-line psychoterapia je rovnocennou alternatívou terapie tvárou v tvár. Náplň terapeutického stretnutia on-line je de facto rovnaká ako pri bežnej terapii, s tým rozdielom, že prebieha formou videohovoru.

Výhody vidím nepochybne v tom, že sa klient pri terapii doma cíti v bezpečía je vo svojom známom prostredí. Klient zažíva menšie rozpaky a nemá problém o sebe hovoriť veľmi otvorene už od začiatku. Klienti tiež popisujú, že on-line stretnutie zažívali ako veľmi intímne, intenzívne a efektívne. Ďalšou výhodou pre klienta je dostupnosť terapie – časová aj finanční úspora (on-line terapia je lacnejšia), odľahčenie od dochádzania, komfort a pocit zachovania súkromia.

On-line psychoterapia je pre vás vhodná, keď:

 • Žijete v zahraničí (ste často vystavený samote, pocitu vykorenenia – samotný život v cudzine so sebou prináša rad náročných životných aspektov)
 • Máte zdravotné obmedzenia, kvôli ktorým je problematické na terapie dochádzať
 • Žijete v lokalite, kde nie je psychoterapeut alebo psychológ dostupný
 • Trpíte duševným ochorením, ktoré vás obmedzuje pri vychádzaní von (napr. sociálna fóbia, agorafóbia, panické ataky, posttraumatická stresová porucha apod.)
 • Ste na materskej dovolenke a nemáte stráženie (alebo iné osoby na starostlivosť)
 • Ste extrémne časovo vyťažený, alebo pracujúci v špecifickej zmennej prevádzke

Pre koho nie je on-line psychoterapia vhodná?

On-line psychoterapia sa nedá využiť v úplne každom prípade. Neodporúčam ju pre tých, ktorí trpia ťažším psychickým ochorením (psychózy, ťažké depresie, samovražedné sklony) – tento kontakt nie je postačujúcou liečbou a mohol by aj uškodiť.

Nutné podmienky pre správny priebeh on-line terapeutického rozhovoru:

 • Kľudné miesto, kde vás nebude nikto rušiť, prechádzať okolo a kde nie je hluk.
 • Dostatočný internetový signál na oboch stranách, aby nedochádzalo k preskakovaniu obrazu či zvuku, alebo aby nebol obraz rozostrený.
 • Ochrana dát, ktorú zaistí terapeut. Znamená to viesť rozhovor napr. na vhodnej internetovej platforme, v chránenom pripojení apod.

Ako spoznáte kvalifikovaného odborníka?

V množstve ponúk na internete sa môžete prirodzene trochu strácať. Existujú však konkrétne náležitosti a vzdelanie, ktoré musí psychoterapeut spĺňať, aby mohol psychoterapiu poskytovať. O tých viac píšem nižšie a veľmi odporúčam si ich vždy overiť na webe terapeuta.

Psychológ

Má VŠ v odbore psychológia a absolvoval akreditovaný psychoterapeutický výcvik (v rozsahu 500-800 hodín). Poskytuje psychologické poradenstvo, diagnostiku a psychoterapiu mimo zdravotníctva na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxeod príslušnej komory.

Klinický psychológ

Je absolventom VŠ v odbore psychológia, má atestáciu na výkon klinickej psychológie v zdravotníctve, absolvoval tiež akreditovaný psychoterapeutický výcvik a spravidla aj funkčnú špecializáciu v psychoterapii. Poskytuje komplexnú psychologickú klinickú diagnostiku, lieči duševné poruchy a rôzne psychické ťažkosti psychologickými prostriedkami a psychoterapiou. Môže stanoviť diagnózu a spravidla pracuje na poisťovňu.

Psychiater

Je to lekár – absolvent lekárskej fakulty s atestáciou v odbore psychiatria. Je skvelé, ak absolvoval akreditovaný psychoterapeutický výcvik, ale nie je to podmienkou pre výkon psychiatrie. Na základe klinickej diagnostiky nastavuje pacientovi v prípade potreby farmakologickú liečbu a ak je absolventom výcviku, môže pacientov liečiť aj psychoterapeuticky. Jeho hlavné zameranie je ale tzv. medikamentózna liečba.

Psychoterapeut

Vyštudoval VŠ humanitného smeru, napr. v odbore sociálnej práce alebo špeciálnej pedagogiky. Absolvoval akreditovaný psychoterapeutický výcviku v rozsahu 500-800 hodín. Poskytuje psychoterapiu a poradenstvo mimo zdravotníctva, spravidla ako súkromník s voľnou živnosťou (Poradenská a konzultačná činnosť) za úhradu, či v neziskovom sektore.

Kouč

Medzi legislatívne úplne nevymedzenú profesiu patrí koučovanie. Tu nie je zjednotená ani nastavená povinnosť akéhokoľvek vzdelania a kvalifikácie a výber kouča je úplne na zvážení a pocite klienta. „Koučom“ sa môže nazývať úplne ktokoľvek bez toho, aby mal akékoľvek vzdelanie a kurz či výcvik v koučovaní. Je dôležité si na webe overiť, či absolvoval kurzy či výcviky a akú má prax.

Terapeut

Pojem „terapeut“ nie je akokoľvek definovaný. Používa sa bežne ako skrátenina slova „psychoterapeut“, ale reálne si tak môže hovoriť ktokoľvek bez toho, aby sa na neho vzťahovala povinnosť kvalifikácie alebo kontroly kvality jeho práce. Medzi „terapeutmi“ teda často nenájdete iba„psychoterapeutov“ s kvalifikáciou, ale ajosoby poskytujúce rôzne alternatívne postupy, viac či menej bezpečné a vierohodné (napr. vedmy, kartárky, regresná terapia, karmické liečenie, rôzne cesty za objavovaním duše apod.).

Pre chvíle pohody

Pre chvíle pohody

Vyberte si na Tchibo.sk doplnky pre pocity pohody a relaxácie

Do e-shopu

Moje rady pre výber psychologickej pomoci

Vždy všetkým odporúčam veľkú opatrnosť v tom, komu zveríte do rúk svoje duševné zdravie a pohodu. Radím prečítať si profil odborníka a to, na čo sa špecializuje.

Pozrite sa tiež na recenzie jeho práce. V psychoterapii hrajú veľmi zásadnú rolu osobné sympatie a to, či vám psychoterapeut „sadne“ nielen vo svojom prístupe a odbornosti, ale aj ako človek. Ak sa to nestane, nebojte sa psychoterapeuta zmeniť.

Verím, že teraz už máte všetky potrebné informácie na to, aby ste nemuseli mať žiadne obavy, pocity hanby alebo prehry, ale naopak, aby ste mali istotu, že v psychoterapii v prípade potreby nájdete priestor pre seba, svoje myšlienky, emócie a starosti, a kde s podporou odborníka nájdete späť stratenú rovnováhu a možnosť zmeny.

-Mgr. Irena Pokorná, špeciálny pedagóg a psychoterapeut

Ak sa vám článok páčil, mohlo by vás tiež zaujímať
ďalšie články