Práve čítate

Budem mama a som SZČO. Ako to poriešiť s peniazmi?

6121  
Zdieľať: 

Budem mama a som SZČO. Ako to poriešiť s peniazmi?

Tridsiatku mám na krku a moje rovesníčky tehotnejú jedna za druhou. Aj keď ja sa na to ešte necítim, bolo by hlúpe nepriznať si, že aj mňa materstvo skôr či neskôr čaká. Lenže je tu malá komplikácia: tento rok som začala pracovať na živnostenský list a meniť to nechcem. Ako to teda vlastne budem mať s príspevkami?

12. 3. 2018 8 min. čítania Zuzka Košutová
Budem mama a som SZČO. Ako to poriešiť s peniazmi?

Lokalizáciu českého článku pre nás pripravila slovenská redaktorka Lenka Puzlíková.

Peniaze nikdy nepatrili medzi moje hobby. Priznám sa, že im vlastne ani trochu nerozumiem. Na daňové priznanie mám profíka (vďaka, krstná!), účty za byt rieši priateľ (vďaka, Jonáš!) a nikde inde sa odo mňa nejaká hlboká finančná gramotnosť nevyžaduje. Lenže ak sa mám niekedy stať mamou, mala by som mať jasno v tom, ako to s tým podnikaním popri materskej a rodičovskej je.

Oplatí sa myslieť dopredu

Šikovné online magazíny o peniazoch (odkazy nájdete nižšie), oficiálne stránky Sociálnej poisťovne, aj mamičkovské portály mi našťastie hneď prezradili, že sa o finančnú podporu od štátu báť nemusím. Má to ale malý háčik.

Na rodičovský príspevok síce majú nárok všetci bez rozdielu, ale na materskú už si ako SZČO môžem robiť nárok len v prípade, že si včas zaplatím nemocenské poistenie. Musím teda plánovať o niečo viac dopredu ako kamošky, ktoré sú zamestnané a poistenie im odchádza z každej výplaty automaticky.

To „včas“ totiž znamená platiť aspoň minimálnu zálohu na nemocenské poistenie spolu najmenej 9 mesiacov v posledných dvoch rokoch pred začiatkom čerpania materskej. V podstate by teda malo stačiť začať si na nemocenské priplácať 2-3 mesiace predtým, ako otehotniem.

Materská vs. rodičovská

Viete, v čom sa líši?

Materská

Ako živnostníčka na ňu máte nárok, len keď sa pripravíte. Ale na rozdiel od zamestnaneckého pomeru, počas materskej môžete aj ďalej podnikať, nemusíte živnosť pozastaviť ani zrušiť.

 • Materská sa začína medzi šiestym až ôsmym týždňom pred pôrodom.
 • Trvá 34 týždňov. Osamelá žena má nárok na 37 týždňov, pri pôrode dvojčiat, trojčiat,… je to 43 týždňov, otec môže poberať materské 28 – 37 týždňov.
 • Výška materskej dávky je individuálna a jej maximálna výška je pre rok 2018 stanovaná na 1 394,3 €. Určuje se ako 75 % hrubého príjmu, z ktorého platíte odvody. Maximálny vymeriavací základ pre rok 2018 je stanovený na 59,9672 € denne.
 • Materská je vyplácaná mesačne pozadu v lehotách stanovených Sociálnou poisťovňou okolo 20. kalendárneho dňa v mesiaci a jej výška závisí aj od počtu dní, za ktoré si materské uplatňujete. Teda inú sumu dostanete v 30-dňovom, 31-dňovom mesiaci a úplne najnižšiu sumu dostanete vo februári, ktorý má 28 alebo 29 dní.
 • Nárok na materské si živnostníčka uplatňuje rovnako ako každý zamestnanec Žiadosťou o materské. Je to tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré má k dispozícii gynekológ a ktoré vám vystaví 6-8 týždňov pred očakávaným pôrodom.
 • Žiadosť potom doručíte na pobočku miestne príslušnej Sociálnej poisťovne a to najlepšie hneď po jej vystavení.
 • Pokiaľ nesplníte požiadavky na jej vyplácanie (nižšie), materská sa vás netýka a dostanete hneď rodičovský príspevok.
 • Počas poberania materskej dávky nemáte povinnosť odvádzať preddavky na zdravotné odvody, ani pokiaľ naďalej podnikáte ako živnostníčka.
 • Takisto sociálne odvody počas poberania materskej dávky neplatíte. Dôchodkové poistenie aj poistenie do rezervného fondu solidarity za vás platí štát. Nemocenské poistenie sa v tomto období neplatí.

Rodičovská

Má na ňu nárok každý a jej výška je rovnaká pre všetkých bez rozdielu. Vzniká automaticky bez splnenia špecifických podmienok.

 • Začína hneď po materskej, prípadne hneď po pôrode, pokiaľ nemáte nárok na materskú.
 • Môže trvať do 3 rokov alebo do 6 rokov dieťaťa, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.
 • Rodičovský príspevok sa poskytuje vo výške 214,70 € mesačne. Rodič dvojičiek dostane 268,40 € mesačne, rodič trojičiek 322,05 € mesačne.
 • Vypláca ho príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Môžete pri jeho čerpaní ďalej podnikať.

Čo by ste ešte mali vedieť o materskej

V prípade SZČO má nárok na materskú dávku len ten, kto:

 1. Bol v období vzniku dôvodu na poskytnutie materského nemocensky poistený.
 2. Platil si nemocenské poistenie posledných 26 týždňov pred vznikom nároku na materskú dávku.
 3. Pričom nemocenské poistenie z aktuálneho pracovného pomeru, existencie živnosti alebo súhrnne zo všetkých po sebe nasledujúcich období platenia poistenia, musí trvať najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch.

Pozor: začínajúce živnostníčky v prvom roku – 1,5 roku (závisí od dátumu vzniku živnosti) odvody do Sociálnej poisťovne, vrátane nemocenského poistenia, neplatia. Ak plánujete rodinu a chcete dostávať materské, musíte si začať platiť dobrovoľné nemocenské poistenie približne 2-3 mesiace pred plánovaným otehotnením.

Ďalšou podmienkou, ktorá sa skúma v rámci nároku na materské, je absencia dlhov na poistnom voči Sociálnej poisťovni. Sociálnu poisťovňu bude zaujímať obdobie posledných 5 rokov. Toleruje sa iba nedoplatok, ktorý nepresiahne výšku 5 €. V prípade, že máte dlh, jeho zaplatením sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú.

Koľko za poistenie zaplatíte?

Minimálna výška odvodov do sociálnej poisťovne, ktoré zahŕňajú aj nemocenské poistenie určujúce pre stanovenie nároku na materskú dávku a jej výšky, je 151,16 € mesačne. Táto suma je naviazaná na minimálny mesačný vymeriavací základ pre rok 2018 v sume 456 €, z ktorého sa následne počíta materská dávka vo výške približne 75 %, v závislosti od počtu dní v aktuálnom mesiaci.

Ak chcete získať maximálnu mesačnú materskú dávku vo výške 1 394,3 €, mesačne musíte platiť do sociálnej poisťovne sumu 604,65 € a to minimálne už vyššie spomenutých 26 týždňov.

V súčasnosti už nie je možné kombinovať dobrovoľné nemocenské poistenie a poistenie , odvody stanovené Sociálnou poisťovňou na základe minuloročného daňového priznania. Preto pokiaľ chcete získať vyššiu materskú dávku, ako vám vychádza podľa odvodov platených na základe minuloročného daňového priznania, môžete sa zariadiť podľa rád pána Mihála zverejnených v článkoch, ktoré vám odporúčame nižšie.

Existuje záchrana pre nečakané prípady?

Čo keď to ale nevyjde a zistím, že som tehotná, aj keď som zálohy ešte nestačila začať platiť?

Mám stále nárok na rodičovskú dovolenku začínajúcu dňom pôrodu a to vo výške platnej pre všetkých rodičov podľa počtu porodených detí.

Navýšiť zálohy sa oplatí. Niekedy.

A ešte jedna vec mi vŕtala hlavou: oplatilo by sa mi prihlásiť sa preventívne na základné dobrovoľné nemocenské poistenie, a zvýšiť si ho potom s úderom tehotenstva na maximum?

Oplatilo by sa, ale len v prípade, že ste začínajúca živnostníčka a do nástupu na materskú vám Sociálna poisťovňa nestanoví povinné odvody, vrátane nemocenského poistenia, pretože už nie je možný súbeh dobrovoľného a povinného nemocenského poistenia.

Dňom začiatku platenia povinného poistenia podľa výpočtov Sociálnej poisťovne sa vám vymeriavací základ pre výpočet poistenia a aj materskej dávky stanoví podľa minuloročného daňového priznania a nie je možné si ho dobrovoľne zvýšiť s cieľom získať nárok na vyššiu materskú dávku. Aspoň mi tak potvrdili na odbore nemocenského poistenia v Sociálnej poisťovni, kam som sa s otázkou obrátila. Nezabudnite tiež na lehotu posledných 26 týždňov, počas ktorých musíte platiť poistenie tesne pred nástupom na materskú.

Hodí sa vedieť: Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku

Keďže ste samostatne zárobkovo činná osoba, nemusíte oznamovať svojmu zamestnávateľovi, že z materskej prechádzate na rodičovskú dovolenku a ako dlho s vami nemá počítať. Stačí, keď sa rozhodnete sama a zariadite si svoj rodinný život aj podnikanie podľa toho.

Ale úradom to oznámiť musíte a to nasledovne:

 • Požiadajte Sociálnu poisťovňu o Potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku. Nemusíte tam chodiť osobne, stačí urobiť to elektronicky alebo sa informujte na ich Infolinke 0906 171 989, 02 3247 1989.
 • Vyplňte Žiadosť o rodičovský príspevok a odovzdajte ho spolu s rodným listom dieťaťa, na ktoré si uplatňujete rodičovský príspevok, na miestne príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Počas materskej ani rodičovskej nemusí ísť práca stranou

Nemusí, teda pokiaľ to starostlivosť o drobca dovolí. Niektoré tvorivé činnosti sa totiž dajú robiť rovnako dobre, ak nie ešte lepšie, aj v prítomnosti našich potomkov. Zákony vám v tomto prekážky pod nohy klásť nebudú.

Materský príspevok zo Sociálnej poisťovne aj potom rodičovský príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nebude vašim pokračujúcim príjmom nijako ovplyvnený.

Materská vs. otcovská dovolenka

Čarovné na systéme materských dávok je to, že nie sú viazané len na dieťa, ale aj na platiteľa nemocenského poistenia. T.z. že rovnaký nárok na materskú dávku ako mamička má aj otecko, pokiaľ teda spĺňa podmienku 270 dní nemocenského poistenia v posledných 2 rokoch, 26 týždňov platenia poistenia pred nástupom na materskú a tiež prebiehajúceho poistného vzťahu so Sociálnou poisťovňou.

Čiže ak si váš partner môže vo svojej práci dovoliť „krátku“ otcovskú pauzu, nech aj on požiada Sociálnu poisťovňu o materské. Vzťahujú sa na neho rovnaké práva ako na vás, len bude mať otcovskú dovolenku o 6-8 týždňov kratšiu ako vy, keďže nepotrebuje prípravu na samotný pôrod ☺

Ale pozor, aj muž môže čerpať materskú dávku len do 3 rokov veku dieťaťa, čiže čím skôr sa pre to rozhodne, tým je väčšia pravdepodobnosť, že ju vyčerpá celú. Verte tomu, že otec na materskej dokáže byť pre dieťa aj pre ženu veľkým spestrením každodennej rutiny a tiež to veľmi posilní citové väzby medzi ním a dieťaťom. Ak to je vo vašej domácnosti možné, určite to vyskúšajte.

Hľadáte ďalšie informácie?

Na internete som čerpala z týchto zdrojov:

Ak sa vám článok páčil, mohlo by vás tiež zaujímať
ďalšie články