Píše články o psychológii, vzťahoch, výchove a odovzdáva odborný pohľad na naše každodenné životné starosti a radosti.

Pracuje ako psychologička, terapeutka a lektorka. Zameriava sa na problematiku osobného rozvoja. Pracuje s deťmi s výukovými a výchovnými ťažkosťami a s ich rodinami, venuje sa individuálnej a párovej terapii. Každého človeka vníma ako jedinečnú bytosť a k jeho potrebám a problémom pristupuje s kreativitou a rešpektom.

Vo svojom súkromí dobíja baterky pobytom v prírode, s priateľmi a so svojou milovanou rodinou. Má rada umenie všetkých podôb ako relaxáciu a inšpiráciu pre svoju prácu.